Váš lékař v Praze

MUDr. Andrej Laškevič, CSc.

 Upozornění: DOVOLENÁ 08.-13.07.2022

Nová adresa ordinace: Řehořova 1004/32, Praha 3.

Nejčastější zdravotní problémy, které řešíme na ambulanci

 • Your logo

  Kardiovaskulární systém

  Zvýšený krevní tlak, bolesti na hrudníku.

 • Your logo

  Gastrointestinální systém

  Chr. gastritida, vředová choroba gastroduodenální, funkční poruchy GIT, problémy s játry aj.

 • Your logo

  Pohybová soustava

  Chronické bolesti zad, problémy s páteři a s klouby.

 • Your logo

  Neuroticképoruchy

  Jako následek vysoké stresové zátěže během studia nebo přestěhování do neznámého prostředí, problémů v osobním životě.

 • Your logo

  Respirační systém

  Nachlazení, chronická bronchitida, bronchiální astma.

 • Your logo

  Vyšetření

  Ultrazvukové vyšetření orgánů dutiny břišní, štítné žlázy, krčních tepen, cév dolních končetin.

screen

MUDr. Andrej Laškevič CSc.

strom

1978-1984 II. Lékařská fakulta, Moskevská medicínská akademie (MMA), obor Všeobecné lékařství, diplom s vyznamenáním
1984-1986 postgraduální stáže, 2. Fakultní nemocnice, MMA, obor Vnitřní lékařství, atestace I. stupně
1986-1990 lékař, 2. Fakultní nemocnice, MMA, obor vnitřního lékařství, a výzkumný pracovník
1990 obhajoba disertační práci (CSc.) na téma "Blokátory histaminových H2 receptorů v porovnání s hyperbarickou oxygenací v léčbě vředové choroby duodena". (Částí obhajoby disertace v RF je tzv. zkouška z oboru, která víceméně odpovídá české atestaci II. stupně).
1990–1996 asistent profesora, 2. Fakultní nemocnice, MMA, obor Vnitřní lékařství, a vedoucí lékař interního oddělení (35 lůžek). Během let 1986-96 jsem připravil 10 odborných publikaci včetně 1 vynálezu.
1990 stáž v Crestonském zdravotním středisku, Colorado, USA.
1992-1996 práce na VPP, odborný poradce pro Medtronic, americkou společnost vyrábějící lékařské přístroje. Dvakrát jsem zúčastnil odborného kongresu "Сardiostim".
1994 kurs odborné a obchodní angličtiny, Threbinshune, Wales, UK
1996-2002 lékař a konzultant v nestátních zdravotnických zařízeních
2003-2010 FN Motol
2010-2015: soukromé klinické zařízení v Praze: interní lékařství (ambulance + diagnostické metody: sonografie orgánů dutiny břišní, štítné žlázy a cév, ergometrie, 24hodinové monitorování EKG a krevního tlaku, spirometrie, denzitometrie apod.).
- úplná odborná způsobilost v oboru Vnitřní lékařství, potvrzení od Ministerstva zdravotnictví ČR
- licence České lékařské komory na soukromou praxi a přednášení v oboru Vnitřní lékařství
- licence České lékařské komory na abdominální sonografii

Četná další vzdělávací kurzy, školení apod.
- lékařská péče v oboru vnitřního lékařství, točení a popis EKG
- ultrazvukové vyšetření orgánů dutiny břišní, štítné žlázy, cév, aj.
- profylaktická vyšetření
- program aktivní dlouhověkosti
- organizace lékařské péče, poradenství
- vyhodnocení překlady, zpracování lékařské dokumentace

Zdravotní pojišťovny

Spolupracujeme s Maximou, Slavia, Ergo, PVZP, AXA Assistance, Uniqa, Coris. V případě ošetření pacienta, který nemá pojištění u těchto společností, pacient zaplatí v hotovosti. My vystavíme pacientovi příjmový pokladní doklad, který následovně bude proplacen jeho zdravotní pojišťovnou.

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

SMLUVNÍ CENÍK SLUŽEB

Vyšetření
 • Primární (vstupní) kompletní vyšetření internistou od 1000 Kč

 • Cílené nebo superkonziliární vyšetření internistou od 1000 Kč

 • Interní předoperační vyšetření včetně popisu EKG od 1200 Kč

 • Kontrolní vyšetření internistou od 500 Kč

 • EKG – záznam a vyhodnocení od 500 Kč
 • Sonografické vyšetření dutiny břišní 1000 Kč

 • Sonografické vyšetření štítné žlázy 800 Kč

 • Sonografické vyšetření krčních cév 1000 Kč

 • Sonografické vyšetření cév dolních končetin 1000 Kč

 • Předepsání receptu 500 Kč

 • Očkování (plus cena očkovací látky) 500 Kč

 • Vyhodnocení nebo příprava lékařské dokumentace, od 500 Kč

 • Vystavení potvrzení o zdravotním stavu 500 Kč

 • Neomluvená absence na domluveném vyšetření - 500 Kč

Primární vyšetření

Klič k zdraví a aktivní dlouhověkosti

Primární vyšetření je centrální výkon ke zjištění většiny chronických onemocnění a základ prevence civilizačních chorob, nemocí z povolání, a dále.

Statistické údaje svědčí, že maximálně 5% obyvatel má zájem o vlastní zdraví a možnosti jeho záchrany.

Historické zkušenosti lidstva svědčí o tom, že prevence je lepší a finančně méně náročná v porovnání s léčbou již vzniklých onemocnění, která jsou často těžká a invalidizující.

Existuje několik preventivních programů, což nabízíme všem zájemcům – viz příloha.

Ve mnoha zemích je lékařská péče internistů, gynekologů, praktických lékařů nastavena tak, že lékař dostává paušální částku peněz pro evidenci pacienta. V této situaci lékař má zájem, aby pacient byl zdravý.

Naše preventivní programy mají stejnou zásadu.

Typické otázky pro pacienty

Když řešení problému musí být okamžité, je vhodně se obrátit na pohotovost, optimálně do velké spadové nemocnice.
V ostatních případech doporučujeme Vám se obrátit na lékaře, který trvale dohlíží za Vašim zdravotním stavem, protože on již ví Vaši udaje, anamnézu, alergické reakce, zlozvyky, rizika, trvalou medikaci aj.
Když řešení problému musí být okamžité, je vhodně se obrátit na pohotovost, optimálně do velké spadové nemocnice.
V ostatních případech doporučujeme Vám se obrátit na lékaře, který trvale dohlíží za Vašim zdravotním stavem, protože on již ví Vaši udaje, anamnézu, alergické reakce, zlozvyky, rizika, trvalou medikaci aj.
Když řešení problému musí být okamžité, je vhodně se obrátit na pohotovost, optimálně do velké spadové nemocnice.
V ostatních případech doporučujeme Vám se obrátit na lékaře, který trvale dohlíží za Vašim zdravotním stavem, protože on již ví Vaši udaje, anamnézu, alergické reakce, zlozvyky, rizika, trvalou medikaci aj.
Když řešení problému musí být okamžité, je vhodně se obrátit na pohotovost, optimálně do velké spadové nemocnice.
V ostatních případech doporučujeme Vám se obrátit na lékaře, který trvale dohlíží za Vašim zdravotním stavem, protože on již ví Vaši udaje, anamnézu, alergické reakce, zlozvyky, rizika, trvalou medikaci aj.
Když řešení problému musí být okamžité, je vhodně se obrátit na pohotovost, optimálně do velké spadové nemocnice.
V ostatních případech doporučujeme Vám se obrátit na lékaře, který trvale dohlíží za Vašim zdravotním stavem, protože on již ví Vaši udaje, anamnézu, alergické reakce, zlozvyky, rizika, trvalou medikaci aj.

Objednat se

Objednání je platné po potvrzení lékařem nebo zdravotní sestrou

Položit otázku

Na dotazy pacientů reagujeme zpravidla do 2 dnů, na složitější dotazy odpovíme nejpozději do 7 dnů.

Kontakt

Objednání předem je nutné.

Pracovní doba: všední dny kromě svátků 8-17

 • Řehořova 1004/32
  Praha 3
 • + 420 774 648 777 (8.00 – 17.00)
  + 420 222 960 792
 • avlask@wo.cz